Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I often practise ___________ in the gym four times a week. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I often practise ___________ in the gym four times a week.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I often practise ___________ in the gym four times a week. |

Xem lời giải

Trả lời:

boxing (n): đấm bốc

fishing (n): câu cá

driving (n): lái xe

scuba diving (n): lặn

Môn thể thao trong gym chỉ có thể là boxing.

=>I often practise boxing in the gym four times a week.

Tạm dịch: Tôi thường tập đấm bốc trong phòng tập thể dục bốn lần một tuần.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!