Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I often practise ___________ in the gym four times a week. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I often practise ___________ in the gym four times a week.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I often practise ___________ in the gym four times a week. |

Xem lời giải

Trả lời:

boxing (n): đấm bốc

fishing (n): câu cá

driving (n): lái xe

scuba diving (n): lặn

Môn thể thao trong gym chỉ có thể là boxing.

=>I often practise boxing in the gym four times a week.

Tạm dịch: Tôi thường tập đấm bốc trong phòng tập thể dục bốn lần một tuần.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!