Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I have to go out, ________ I cannot watch television with my family tonight. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I have to go out, ________ I cannot watch television with my family tonight.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I have to go out, ________ I cannot watch television with my family tonight. |

Xem lời giải

Trả lời:

so: vì vậy                  

or: hoặc            

but: nhưng           

while: trong khi 

Ta thấy hành động ở vế sau là kết quả của vế trước =>dùng “so”

=>  I have to go out, so I can not watch television with my family tonight.

Tạm dịch: Tôi phải ra ngoài, vì vậy tôi không thể xem tivi cùng gia đình tối nay.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!