Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I have to go out, ________ I cannot watch television with my family tonight. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I have to go out, ________ I cannot watch television with my family tonight.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I have to go out, ________ I cannot watch television with my family tonight. |

Xem lời giải

Trả lời:

so: vì vậy                  

or: hoặc            

but: nhưng           

while: trong khi 

Ta thấy hành động ở vế sau là kết quả của vế trước =>dùng “so”

=>  I have to go out, so I can not watch television with my family tonight.

Tạm dịch: Tôi phải ra ngoài, vì vậy tôi không thể xem tivi cùng gia đình tối nay.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!