Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I feel tired. I should _____ to bed early. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I feel tired. I should _____ to bed early.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I feel tired. I should _____ to bed early. |

Xem lời giải

Trả lời:

Cấu trúc khuyên ai nên làm gì: S+should+V-infi

=> I feel tired. I should go to bed early.

Tạm dịch: Tôi cảm thấy mệt. Tôi nên đi ngủ sớm.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!