Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I feel tired. I should _____ to bed early. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I feel tired. I should _____ to bed early.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I feel tired. I should _____ to bed early. |

Xem lời giải

Trả lời:

Cấu trúc khuyên ai nên làm gì: S+should+V-infi

=> I feel tired. I should go to bed early.

Tạm dịch: Tôi cảm thấy mệt. Tôi nên đi ngủ sớm.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!