Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I __________ what teacher _________ in the last lesson. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I __________ what teacher _________ in the last lesson.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I __________ what teacher _________ in the last lesson. |

Xem lời giải

Trả lời:

last lesson: bài học trước

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=>I didn’t understand what teacher said in the last lesson.

Tạm dịch: Tôi đã không hiểu những gì giáo viên nói trong bài học trước.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!