Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I __________ what teacher _________ in the last lesson. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I __________ what teacher _________ in the last lesson.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I __________ what teacher _________ in the last lesson. |

Xem lời giải

Trả lời:

last lesson: bài học trước

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=>I didn’t understand what teacher said in the last lesson.

Tạm dịch: Tôi đã không hiểu những gì giáo viên nói trong bài học trước.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!