Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I ________ his car to work while he was sleeping. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I ________ his car to work while he was sleeping.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I ________ his car to work while he was sleeping. |

Xem lời giải

Trả lời:

Câu trên diễn tả một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ =>hành động xen vào dùng thì quá khứ đơn.

=>I drove his car to work while he was sleeping.

Tạm dịch: Tôi đã lái xe của anh ấy đi làm trong khi anh ấy đang ngủ.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!