Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.I ________ his car to work while he was sleeping. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

I ________ his car to work while he was sleeping.

Bạn đang xem: Choose the best answer.I ________ his car to work while he was sleeping. |

Xem lời giải

Trả lời:

Câu trên diễn tả một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ =>hành động xen vào dùng thì quá khứ đơn.

=>I drove his car to work while he was sleeping.

Tạm dịch: Tôi đã lái xe của anh ấy đi làm trong khi anh ấy đang ngủ.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!