Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.How many TV _______ are there in Viet Nam? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

How many TV _______ are there in Viet Nam?

Bạn đang xem: Choose the best answer.How many TV _______ are there in Viet Nam? |

Xem lời giải

Trả lời:

comedians: những diễn viên hài kịch (n)          

channels: các kênh  (n)   

remote control: cái điều khiển (n)              

telephone: điện thoại (n)

=>How many TV channels are there in Viet Nam?  

Tạm dịch: Việt Nam có bao nhiêu kênh truyền hình?

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!