Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.How many TV _______ are there in Viet Nam? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

How many TV _______ are there in Viet Nam?

Bạn đang xem: Choose the best answer.How many TV _______ are there in Viet Nam? |

Xem lời giải

Trả lời:

comedians: những diễn viên hài kịch (n)          

channels: các kênh  (n)   

remote control: cái điều khiển (n)              

telephone: điện thoại (n)

=>How many TV channels are there in Viet Nam?  

Tạm dịch: Việt Nam có bao nhiêu kênh truyền hình?

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!