Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.He stayed up late to watch the football match last night, ______ he went to school late this morning. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

He stayed up late to watch the football match last night, ______ he went to school late this morning.

Bạn đang xem: Choose the best answer.He stayed up late to watch the football match last night, ______ he went to school late this morning. |

Xem lời giải

Trả lời:

or: hoặc                          

and: và              

but: nhưng              

so: vì vậy 

Ta thấy hành động ở vế sau là kết quả của vế trước =>dùng “so”

=> He stayed up late to watch the football match last night, so he went to school late this morning. 

Tạm dịch: Anh thức khuya để xem trận bóng đá tối qua, vì vậy anh đi học muộn vào sáng nay.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!