Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.He sometimes goes ___________ with his father at weekends. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

He sometimes goes ___________ with his father at weekends.

Bạn đang xem: Choose the best answer.He sometimes goes ___________ with his father at weekends. |

Xem lời giải

Trả lời:

badminton (n): cầu lông

table tennis (n): bóng bàn

aerobics (n): thể dục nhịp điệu

swimming (n): bơi lội

=>go swimming: đi bơi

=>He sometimes goes swimming with his father at weekends.

Tạm dịch: Thỉnh thoảng anh ấy đi bơi với bố vào cuối tuần.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!