Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.He sometimes goes ___________ with his father at weekends. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

He sometimes goes ___________ with his father at weekends.

Bạn đang xem: Choose the best answer.He sometimes goes ___________ with his father at weekends. |

Xem lời giải

Trả lời:

badminton (n): cầu lông

table tennis (n): bóng bàn

aerobics (n): thể dục nhịp điệu

swimming (n): bơi lội

=>go swimming: đi bơi

=>He sometimes goes swimming with his father at weekends.

Tạm dịch: Thỉnh thoảng anh ấy đi bơi với bố vào cuối tuần.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!