Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.He likes playing basketball _____ it is so funny. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

He likes playing basketball _____ it is so funny.

Bạn đang xem: Choose the best answer.He likes playing basketball _____ it is so funny. |

Xem lời giải

Trả lời:

so: vì vậy           

because: bởi vì                    

but: nhưng             

although: mặc dù

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước =>dùng “because”

=>  He likes playing basketball because it is so funny.

Tạm dịch: Anh ấy thích chơi bóng rổ vì nó rất hài hước.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!