Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.He likes playing basketball _____ it is so funny. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

He likes playing basketball _____ it is so funny.

Bạn đang xem: Choose the best answer.He likes playing basketball _____ it is so funny. |

Xem lời giải

Trả lời:

so: vì vậy           

because: bởi vì                    

but: nhưng             

although: mặc dù

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước =>dùng “because”

=>  He likes playing basketball because it is so funny.

Tạm dịch: Anh ấy thích chơi bóng rổ vì nó rất hài hước.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!