Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.He _______ off his hat and ________ into the room. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

He _______ off his hat and ________ into the room.

Bạn đang xem: Choose the best answer.He _______ off his hat and ________ into the room. |

Xem lời giải

Trả lời:

Câu trên diễn tả các hành động đã xảy ra nối tiếp nhau trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=>He took off his hat and went into the room.

Tạm dịch: Anh cởi mũ và đi vào phòng.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!