Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.He _______ off his hat and ________ into the room. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

He _______ off his hat and ________ into the room.

Bạn đang xem: Choose the best answer.He _______ off his hat and ________ into the room. |

Xem lời giải

Trả lời:

Câu trên diễn tả các hành động đã xảy ra nối tiếp nhau trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=>He took off his hat and went into the room.

Tạm dịch: Anh cởi mũ và đi vào phòng.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!