Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Disney channel is one of the most_______ channels _____children. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Disney channel is one of the most_______  channels _____children.  

Bạn đang xem: Choose the best answer.Disney channel is one of the most_______ channels _____children. |

Xem lời giải

Trả lời:

good – for: tốt-cho 

exciting – of: hào hứng-của

popular-to: phổ biến-đến 

popular – for: phổ biến-cho  

=>  Disney channel is one of the most popular  channels for children.  

Tạm dịch:  Disney là một trong những kênh phổ biến nhất dành cho trẻ em.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!