Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Disney channel is one of the most_______ channels _____children. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Disney channel is one of the most_______  channels _____children.  

Bạn đang xem: Choose the best answer.Disney channel is one of the most_______ channels _____children. |

Xem lời giải

Trả lời:

good – for: tốt-cho 

exciting – of: hào hứng-của

popular-to: phổ biến-đến 

popular – for: phổ biến-cho  

=>  Disney channel is one of the most popular  channels for children.  

Tạm dịch:  Disney là một trong những kênh phổ biến nhất dành cho trẻ em.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!