Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Can you show me_____way to _______ station? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Can you show me_____way to _______ station?

Bạn đang xem: Choose the best answer.Can you show me_____way to _______ station? |

Xem lời giải

Trả lời:

“way” và “station” là các danh từ đã được xác định mà cả người nói và người nghe biết rõ đối tượng đó trong câu nên ta dùng “the”

=> Can you show me the way to the station?

Tạm dịch: Bạn có thể chỉ cho tôi đường tới nhà ga không?

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!