Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Can you show me_____way to _______ station? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Can you show me_____way to _______ station?

Bạn đang xem: Choose the best answer.Can you show me_____way to _______ station? |

Xem lời giải

Trả lời:

“way” và “station” là các danh từ đã được xác định mà cả người nói và người nghe biết rõ đối tượng đó trong câu nên ta dùng “the”

=> Can you show me the way to the station?

Tạm dịch: Bạn có thể chỉ cho tôi đường tới nhà ga không?

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!