Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Can you show me _____ to use this remote control? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Can you show me _____ to use this remote control?

Bạn đang xem: Choose the best answer.Can you show me _____ to use this remote control? |

Xem lời giải

Trả lời:

what: Cái gì                  

how: Như thế nào            

who: Ai             

when: Khi nào

Cụm từ: how to + V_infi (làm việc gì như thế nào),

=>  Can you show me how to use this remote control?    

Tạm dịch: Bạn có thể chỉ cho tôi cách sử dụng điều khiển từ xa này?

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!