Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Boys often play ___________ in the schoolyard at break time. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Boys often play ___________ in the schoolyard at break time.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Boys often play ___________ in the schoolyard at break time. |

Xem lời giải

Trả lời:

aerobics (n): thể dục nhịp điệu

cycling (n): đạp xe

marbles (n): bi

hockey (n): khúc gôn cầu

=>Boys often play marbles in the schoolyard at break time.

Tạm dịch: Con trai thường chơi bi trong sân trường vào giờ giải lao.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!