Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Boys often play ___________ in the schoolyard at break time. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Boys often play ___________ in the schoolyard at break time.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Boys often play ___________ in the schoolyard at break time. |

Xem lời giải

Trả lời:

aerobics (n): thể dục nhịp điệu

cycling (n): đạp xe

marbles (n): bi

hockey (n): khúc gôn cầu

=>Boys often play marbles in the schoolyard at break time.

Tạm dịch: Con trai thường chơi bi trong sân trường vào giờ giải lao.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!