Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.At the weekend we can play a ______ of badminton or join in a football match. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

At the weekend we can play a ______ of badminton or join in a football match.

Bạn đang xem: Choose the best answer.At the weekend we can play a ______ of badminton or join in a football match. |

Xem lời giải

Trả lời:

sport (n): thể thao

game (n): trò chơi

match (n): trận đấu

break (n): sự nghỉ ngơi

a game of badminton: một trận đấu cầu lông

=>At the weekend we can play a game of badminton or join in a football match.

Tạm dịch: Vào cuối tuần, chúng ta có thể chơi một trận cầu lông hoặc tham gia một trận bóng đá.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!