Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.At the weekend we can play a ______ of badminton or join in a football match. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

At the weekend we can play a ______ of badminton or join in a football match.

Bạn đang xem: Choose the best answer.At the weekend we can play a ______ of badminton or join in a football match. |

Xem lời giải

Trả lời:

sport (n): thể thao

game (n): trò chơi

match (n): trận đấu

break (n): sự nghỉ ngơi

a game of badminton: một trận đấu cầu lông

=>At the weekend we can play a game of badminton or join in a football match.

Tạm dịch: Vào cuối tuần, chúng ta có thể chơi một trận cầu lông hoặc tham gia một trận bóng đá.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!