Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Ann didn’t come to my birthday party ______ it rained heavily. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Ann didn’t come to my birthday party ______ it rained heavily.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Ann didn’t come to my birthday party ______ it rained heavily. |

Xem lời giải

Trả lời:

 so: vì vậy              

and: và              

because: bởi vì                   

although: mặc dù

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước =>dùng “because”

 =>  Ann didn’t come to my birthday party because it rained heavily.  

Tạm dịch: Ann không đến dự tiệc sinh nhật của tôi vì trời mưa to

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!