Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.Ann didn’t come to my birthday party ______ it rained heavily. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

Ann didn’t come to my birthday party ______ it rained heavily.

Bạn đang xem: Choose the best answer.Ann didn’t come to my birthday party ______ it rained heavily. |

Xem lời giải

Trả lời:

 so: vì vậy              

and: và              

because: bởi vì                   

although: mặc dù

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước =>dùng “because”

 =>  Ann didn’t come to my birthday party because it rained heavily.  

Tạm dịch: Ann không đến dự tiệc sinh nhật của tôi vì trời mưa to

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!