Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.A long film which is broadcast in short parts is a ________. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

A long film which is broadcast in short parts is a ________.

Bạn đang xem: Choose the best answer.A long film which is broadcast in short parts is a ________. |

Xem lời giải

Trả lời:

audience: khán giả    (n)              

a film producer: đạo diễn phim        (n)    

TV series: truyền hình nhiều tập  (n)     

cartoon: hoạt hình (n)

=>A long film which is broadcast in short parts is a TV series.  

Tạm dịch: Một bộ phim dài được phát sóng trong các phần ngắn là phim truyền hình.                                          

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!