Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.A long film which is broadcast in short parts is a ________. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

A long film which is broadcast in short parts is a ________.

Bạn đang xem: Choose the best answer.A long film which is broadcast in short parts is a ________. |

Xem lời giải

Trả lời:

audience: khán giả    (n)              

a film producer: đạo diễn phim        (n)    

TV series: truyền hình nhiều tập  (n)     

cartoon: hoạt hình (n)

=>A long film which is broadcast in short parts is a TV series.  

Tạm dịch: Một bộ phim dài được phát sóng trong các phần ngắn là phim truyền hình.                                          

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!