Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.A: _________ will you buy a new television?B: Maybe tomorrow. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

A: _________ will you buy a new television?

Bạn đang xem: Choose the best answer.A: _________ will you buy a new television?B: Maybe tomorrow. |

B: Maybe tomorrow.

Xem lời giải

Trả lời:

Why: Tại sao                      

Where: Ở đâu                    

When: Khi nào                     

How: Như thế nào

=>    A: When will you buy a new television?

B: Maybe tomorrow.

Tạm dịch:

A: Khi nào bạn sẽ mua một chiếc tivi mới?B: Có thể là ngày mai.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!