Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.A: _________ will you buy a new television?B: Maybe tomorrow. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

A: _________ will you buy a new television?

Bạn đang xem: Choose the best answer.A: _________ will you buy a new television?B: Maybe tomorrow. |

B: Maybe tomorrow.

Xem lời giải

Trả lời:

Why: Tại sao                      

Where: Ở đâu                    

When: Khi nào                     

How: Như thế nào

=>    A: When will you buy a new television?

B: Maybe tomorrow.

Tạm dịch:

A: Khi nào bạn sẽ mua một chiếc tivi mới?B: Có thể là ngày mai.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!