Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.A: _________ is your favourite cartoon?B: It is Kung Fu Panda. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

A: _________ is your favourite cartoon?

Bạn đang xem: Choose the best answer.A: _________ is your favourite cartoon?B: It is Kung Fu Panda. |

B: It is Kung Fu Panda.

Xem lời giải

Trả lời:

Who: Ai

What: Cái gì

When: Khi

Why: Tại sao

=> A:  What is your favourite cartoon? B: It is Kung Fu Panda.

Tạm dịch: A: Phim hoạt hình yêu thích của bạn là gì? B: Đó là Kung Fu Panda.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!