Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.A: _________ is your favourite cartoon?B: It is Kung Fu Panda. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

A: _________ is your favourite cartoon?

Bạn đang xem: Choose the best answer.A: _________ is your favourite cartoon?B: It is Kung Fu Panda. |

B: It is Kung Fu Panda.

Xem lời giải

Trả lời:

Who: Ai

What: Cái gì

When: Khi

Why: Tại sao

=> A:  What is your favourite cartoon? B: It is Kung Fu Panda.

Tạm dịch: A: Phim hoạt hình yêu thích của bạn là gì? B: Đó là Kung Fu Panda.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!