Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.A: _________ is the film “Harry Potter”?B: It is very mysterious and thrilling.A. Who |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

A: _________ is the film “Harry Potter”?

Bạn đang xem: Choose the best answer.A: _________ is the film “Harry Potter”?B: It is very mysterious and thrilling.A. Who |

B: It is very mysterious and thrilling.A. Who

Xem lời giải

Trả lời:

Who: Ai                      

What: Cái gì                       

When: Khi nào                     

 How: Như thế nào

=> A: How is the film “Harry Potter”?

B: It is very mysterious and thrilling.  

Tạm dịch:

A: Bộ phim của Harry Potter như thế nào? 

B: Nó rất bí ẩn và ly kỳ.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!