Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.A: _________ is the film “Harry Potter”?B: It is very mysterious and thrilling.A. Who |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

A: _________ is the film “Harry Potter”?

Bạn đang xem: Choose the best answer.A: _________ is the film “Harry Potter”?B: It is very mysterious and thrilling.A. Who |

B: It is very mysterious and thrilling.A. Who

Xem lời giải

Trả lời:

Who: Ai                      

What: Cái gì                       

When: Khi nào                     

 How: Như thế nào

=> A: How is the film “Harry Potter”?

B: It is very mysterious and thrilling.  

Tạm dịch:

A: Bộ phim của Harry Potter như thế nào? 

B: Nó rất bí ẩn và ly kỳ.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!