Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.A: _______ is the most expensive city in the world?B: I think it’s Tokyo.A. What |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

A:  _______ is the most expensive city in the world?

Bạn đang xem: Choose the best answer.A: _______ is the most expensive city in the world?B: I think it’s Tokyo.A. What |

B: I think it’s Tokyo.A. What

Xem lời giải

Trả lời:

 What: Cái gì                                

Where: Ở đâu                   

When: Khi nào                     

How: Như thế nào

=>  A:  What is the most expensive city in the world?

B: I think it’s Tokyo.

Tạm dịch:

A: Thành phố nào đắt nhất thế giới? 

B: Tôi nghĩ đó là Tokyo.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!