Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.A: _______ is the most expensive city in the world?B: I think it’s Tokyo.A. What |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

A:  _______ is the most expensive city in the world?

Bạn đang xem: Choose the best answer.A: _______ is the most expensive city in the world?B: I think it’s Tokyo.A. What |

B: I think it’s Tokyo.A. What

Xem lời giải

Trả lời:

 What: Cái gì                                

Where: Ở đâu                   

When: Khi nào                     

How: Như thế nào

=>  A:  What is the most expensive city in the world?

B: I think it’s Tokyo.

Tạm dịch:

A: Thành phố nào đắt nhất thế giới? 

B: Tôi nghĩ đó là Tokyo.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!