Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer._______picture do you prefer, this one or that one? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

_______picture do you prefer, this one or that one?

Bạn đang xem: Choose the best answer._______picture do you prefer, this one or that one? |

Xem lời giải

Trả lời:

Which: Cái nào                              

Where: Ở đâu                   

What: Cái gì                     

How: Như thế nào

 =>    Which picture do you prefer, this one or that one?     

Tạm dịch: Bạn thích bức ảnh nào, bức này hay bức kia?

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!