Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer._______picture do you prefer, this one or that one? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

_______picture do you prefer, this one or that one?

Bạn đang xem: Choose the best answer._______picture do you prefer, this one or that one? |

Xem lời giải

Trả lời:

Which: Cái nào                              

Where: Ở đâu                   

What: Cái gì                     

How: Như thế nào

 =>    Which picture do you prefer, this one or that one?     

Tạm dịch: Bạn thích bức ảnh nào, bức này hay bức kia?

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!