Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.- _________ does your father work at that company? – Because it’s near our house. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

–  _________ does your father work at that company?

Bạn đang xem: Choose the best answer.- _________ does your father work at that company? – Because it’s near our house. |

 – Because it’s near our house.

Xem lời giải

Trả lời:

Where: Ở đâu                       

Why: Tại sao                    

What: Cái gì      

How: Như thế nào

=> –  Why does your father work at that company?

 – Because it’s near our house.

Tạm dịch:

– Tại sao bố bạn làm việc tại công ty đó?- Bởi vì nó gần nhà của chúng tôi.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!