Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.- _________ does your father work at that company? – Because it’s near our house. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

–  _________ does your father work at that company?

Bạn đang xem: Choose the best answer.- _________ does your father work at that company? – Because it’s near our house. |

 – Because it’s near our house.

Xem lời giải

Trả lời:

Where: Ở đâu                       

Why: Tại sao                    

What: Cái gì      

How: Như thế nào

=> –  Why does your father work at that company?

 – Because it’s near our house.

Tạm dịch:

– Tại sao bố bạn làm việc tại công ty đó?- Bởi vì nó gần nhà của chúng tôi.

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!