Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer._________ do you think of this hotel? – It’s pretty good. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

_________ do you think of this hotel? – It’s pretty good.

Bạn đang xem: Choose the best answer._________ do you think of this hotel? – It’s pretty good. |

Xem lời giải

Trả lời:

Which: Cái nào                   

Where: Ở đâu                      

What: Cái gì                       

Who: Ai

=>  What do you think of this hotel? – It’s pretty good.  

Tạm dịch: Bạn nghĩ gì về khách sạn này? – Nó khá tốt.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!