Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer._________ do you think of this hotel? – It’s pretty good. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

_________ do you think of this hotel? – It’s pretty good.

Bạn đang xem: Choose the best answer._________ do you think of this hotel? – It’s pretty good. |

Xem lời giải

Trả lời:

Which: Cái nào                   

Where: Ở đâu                      

What: Cái gì                       

Who: Ai

=>  What do you think of this hotel? – It’s pretty good.  

Tạm dịch: Bạn nghĩ gì về khách sạn này? – Nó khá tốt.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!