Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer._________ alone. It’s very dangerous. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

_________ alone. It’s very dangerous.

Bạn đang xem: Choose the best answer._________ alone. It’s very dangerous. |

Xem lời giải

Trả lời:

Câu trên là câu mệnh lệnh ở dạng phủ định nên ta dùng trợ động từ don’t và động từ ở dạng nguyên thể

=>Don’t travel alone. It’s very dangerous.

Tạm dịch: Đừng đi du lịch một mình. Nó rất nguy hiểm.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!