Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer._________ alone. It’s very dangerous. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

_________ alone. It’s very dangerous.

Bạn đang xem: Choose the best answer._________ alone. It’s very dangerous. |

Xem lời giải

Trả lời:

Câu trên là câu mệnh lệnh ở dạng phủ định nên ta dùng trợ động từ don’t và động từ ở dạng nguyên thể

=>Don’t travel alone. It’s very dangerous.

Tạm dịch: Đừng đi du lịch một mình. Nó rất nguy hiểm.

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!