Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.- ________ is that TV programme directed by?- By a famous Vietnamese director. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

–  ________ is that TV programme directed by?

Bạn đang xem: Choose the best answer.- ________ is that TV programme directed by?- By a famous Vietnamese director. |

 By a famous Vietnamese director.

Xem lời giải

Trả lời:

What: Cái gì                 

When: Khi nào                  

Where: Ở đâu                  

Who: Ai  

=> –  Who is that TV programme directed by?

– By a famous Vietnamese director.

Tạm dịch:

– Chương trình truyền hình đó do ai làm đạo diễn? 

– Bởi một đạo diễn nổi tiếng người Việt.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!