Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.- ________ is that TV programme directed by?- By a famous Vietnamese director. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

–  ________ is that TV programme directed by?

Bạn đang xem: Choose the best answer.- ________ is that TV programme directed by?- By a famous Vietnamese director. |

 By a famous Vietnamese director.

Xem lời giải

Trả lời:

What: Cái gì                 

When: Khi nào                  

Where: Ở đâu                  

Who: Ai  

=> –  Who is that TV programme directed by?

– By a famous Vietnamese director.

Tạm dịch:

– Chương trình truyền hình đó do ai làm đạo diễn? 

– Bởi một đạo diễn nổi tiếng người Việt.

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!