Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.________ are you going to invite to your party next week? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

________ are you going to invite to your party next week?

Bạn đang xem: Choose the best answer.________ are you going to invite to your party next week? |

Xem lời giải

Trả lời:

What: Cái gì     

Who: Ai   

Whose: Của ai 

Where: Ở đâu

=>  Who are you going to invite to your party next week?  

Tạm dịch: Bạn sẽ mời ai vào bữa tiệc vào tuần tới?

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!