Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.________ are you going to invite to your party next week? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

________ are you going to invite to your party next week?

Bạn đang xem: Choose the best answer.________ are you going to invite to your party next week? |

Xem lời giải

Trả lời:

What: Cái gì     

Who: Ai   

Whose: Của ai 

Where: Ở đâu

=>  Who are you going to invite to your party next week?  

Tạm dịch: Bạn sẽ mời ai vào bữa tiệc vào tuần tới?

Đáp án cần chọn là: B

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!