Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer._______ you attend yoga class when I _________at home? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

_______ you attend yoga class when I _________at home?

Bạn đang xem: Choose the best answer._______ you attend yoga class when I _________at home? |

Xem lời giải

Trả lời:

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=>Did you attend yoga class when I didn’t stay at home?

Tạm dịch: Bạn có tham gia lớp học yoga khi tôi không ở nhà không?

Đáp án cần chọn là: C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!