Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer._______ can kids learn from TV programmes? – They can watch educational programmes on TV. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

_______ can kids learn from TV programmes? – They can watch educational programmes on TV. 

Bạn đang xem: Choose the best answer._______ can kids learn from TV programmes? – They can watch educational programmes on TV. |

Xem lời giải

Trả lời:

Where: Ở đâu                     

What: Cái gì                        

When: Khi                      

How: Như thế nào  

=>  How  can kids learn from TV programmes? 

Tạm dịch: Trẻ có thể học từ các chương trình TV như thế nào? – Trẻ có thể xem các chương trình giáo dục trên TV. 

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!