Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer._______ can kids learn from TV programmes? – They can watch educational programmes on TV. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

_______ can kids learn from TV programmes? – They can watch educational programmes on TV. 

Bạn đang xem: Choose the best answer._______ can kids learn from TV programmes? – They can watch educational programmes on TV. |

Xem lời giải

Trả lời:

Where: Ở đâu                     

What: Cái gì                        

When: Khi                      

How: Như thế nào  

=>  How  can kids learn from TV programmes? 

Tạm dịch: Trẻ có thể học từ các chương trình TV như thế nào? – Trẻ có thể xem các chương trình giáo dục trên TV. 

Đáp án cần chọn là: D

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!