Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.______ your seat and ______ silent! |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

______ your seat and ______ silent!

Bạn đang xem: Choose the best answer.______ your seat and ______ silent! |

Xem lời giải

Trả lời:

Câu trên là câu mệnh lệnh nên ta dùng động từ ở dạng nguyên thể

=> Take your seat and keep silent!

Tạm dịch: Hãy ngồi xuống và giữ im lặng!

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!