Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.______ will be the winner in this sport competition? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

______ will be the winner in this sport competition?

Bạn đang xem: Choose the best answer.______ will be the winner in this sport competition? |

Xem lời giải

Trả lời:

Who: Ai                                  

What: Cái gì                    

Why: Tại sao                     

When: Khi nào

 =>     Who will be the winner in this sport competition?  

Tạm dịch: Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi thể thao này?

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!