Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.______ will be the winner in this sport competition? |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

______ will be the winner in this sport competition?

Bạn đang xem: Choose the best answer.______ will be the winner in this sport competition? |

Xem lời giải

Trả lời:

Who: Ai                                  

What: Cái gì                    

Why: Tại sao                     

When: Khi nào

 =>     Who will be the winner in this sport competition?  

Tạm dịch: Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi thể thao này?

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!