Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.- ______ does your grandfather go jogging?- In the afternoon. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

–  ______ does your grandfather go jogging?

Bạn đang xem: Choose the best answer.- ______ does your grandfather go jogging?- In the afternoon. |

 In the afternoon.

Xem lời giải

Trả lời:

When: Khi nào                    

What time: Thời gian nào, mấy giờ               

How often: Bao lâu              

How: Như thế nào

=>  When does your grandfather go jogging? – In the afternoon.

Tạm dịch:

– Khi nào ông của bạn đi chạy bộ?- Vào buổi chiều.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!