Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.- ____ do you go to the movies?- I sometimes go to the movies. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

–  ____ do you go to the movies?

Bạn đang xem: Choose the best answer.- ____ do you go to the movies?- I sometimes go to the movies. |

 I sometimes go to the movies.

Xem lời giải

Trả lời:

How often: Bao lâu (câu hỏi về tần suất của hành động)                     

When: Khi nào                       

How: Như thế nào                     

What: Cái gì

=>  –  How often do you go to the movies?

– I sometimes go to the movies.  

Tạm dịch:

– Bạn có thường xuyên đi xem phim không? 

– Thỉnh thoảng tôi đi xem phim.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!