Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answer.- ____ do you go to the movies?- I sometimes go to the movies. |

Câu hỏi:

Choose the best answer.

–  ____ do you go to the movies?

Bạn đang xem: Choose the best answer.- ____ do you go to the movies?- I sometimes go to the movies. |

 I sometimes go to the movies.

Xem lời giải

Trả lời:

How often: Bao lâu (câu hỏi về tần suất của hành động)                     

When: Khi nào                       

How: Như thế nào                     

What: Cái gì

=>  –  How often do you go to the movies?

– I sometimes go to the movies.  

Tạm dịch:

– Bạn có thường xuyên đi xem phim không? 

– Thỉnh thoảng tôi đi xem phim.

Đáp án cần chọn là: A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!