Câu hỏi Tự Luận

Cho x+y+z=3. 1. Tìm GTNN của A= x^2 +y^2 +x^2 2. Tìm GTNN của |

Câu hỏi:

Cho 

x+y+z=3.

Bạn đang xem: Cho x+y+z=3. 1. Tìm GTNN của A= x^2 +y^2 +x^2 2. Tìm GTNN của |

1. Tìm GTNN của 

A=x2+y2+x2

2. Tìm GTNN của 

B = xy+yz+zx

3. Tìm GTNN của A+B

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!