Câu hỏi Tự Luận

Cho x+y=1, x>0, y>0. Tìm GTNN của biểu thức A = 1/x +1/y |

Câu hỏi:

Cho x+y=1, x>0, y>0. Tìm GTNN của biểu thức

A=1x+1y

Bạn đang xem: Cho x+y=1, x>0, y>0. Tìm GTNN của biểu thức A = 1/x +1/y |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!