Câu hỏi Tự Luận

Cho tứ giác ABCD, E và F theo thứ tự là trung điểm của AD và CD |

Câu hỏi:

Cho tứ giác ABCD, E và F theo thứ tự là trung điểm của AD và CD. Biết BE+BF=a. Chứng minh rằng: 

SABCD<a22

Bạn đang xem: Cho tứ giác ABCD, E và F theo thứ tự là trung điểm của AD và CD |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!