Câu hỏi Tự Luận

Cho tứ giác ABCD, E và F theo thứ tự là trung điểm của AD và CD |

Câu hỏi:

Cho tứ giác ABCD, E và F theo thứ tự là trung điểm của AD và CD. Biết BE+BF=a. Chứng minh rằng: 

SABCD<a22

Bạn đang xem: Cho tứ giác ABCD, E và F theo thứ tự là trung điểm của AD và CD |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!