Câu hỏi Tự Luận

Cho tứ giác ABCD. Đường thẳng đi qua A song song với BC cắt BD tại E |

Câu hỏi:

Cho tứ giác ABCD. Đường thẳng đi qua A song song với BC cắt BD tại E. đường thẳng đi qua B song song với Ad cắt AC tại G.

1. Chứng minh EG // DC

Bạn đang xem: Cho tứ giác ABCD. Đường thẳng đi qua A song song với BC cắt BD tại E |

2. Giả sử AB // CD. Chứng minh 

AB2=EG.DC

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!