Câu hỏi Tự Luận

Cho tứ giác ABCD. Đường thẳng đi qua A song song với BC cắt BD tại E |

Câu hỏi:

Cho tứ giác ABCD. Đường thẳng đi qua A song song với BC cắt BD tại E. đường thẳng đi qua B song song với Ad cắt AC tại G.

1. Chứng minh EG // DC

Bạn đang xem: Cho tứ giác ABCD. Đường thẳng đi qua A song song với BC cắt BD tại E |

2. Giả sử AB // CD. Chứng minh 

AB2=EG.DC

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!