Câu hỏi Tự Luận

Cho tứ giác ABCD. Dựng điểm O nằm bên trong tứ giác sao cho nếu |

Câu hỏi:

Cho tứ giác ABCD. Dựng điểm O nằm bên trong tứ giác sao cho nếu nối O với trung điểm các cạnh của tứ giác thì tứ giác được chia ra bốn phần có diện tích bằng nhau.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tứ giác ABCD. Dựng điểm O nằm bên trong tứ giác sao cho nếu |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!