Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác đều ABC, trọng tâm G, M là một điểm bất kì nằm |

Câu hỏi:

Cho tam giác đều ABC, trọng tâm G, M là một điểm bất kì nằm bên trong tam giác. Đường thẳng MG cắt các đường thẳng BC, AC, AB theo thứ tự ở A’, B’, C’. Chứng minh rằng

AMAG+BMBG+CMCG=3

Bạn đang xem: Cho tam giác đều ABC, trọng tâm G, M là một điểm bất kì nằm |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!