Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác đều ABC, trọng tâm G, M là một điểm bất kì nằm |

Câu hỏi:

Cho tam giác đều ABC, trọng tâm G, M là một điểm bất kì nằm bên trong tam giác. Đường thẳng MG cắt các đường thẳng BC, AC, AB theo thứ tự ở A’, B’, C’. Chứng minh rằng

AMAG+BMBG+CMCG=3

Bạn đang xem: Cho tam giác đều ABC, trọng tâm G, M là một điểm bất kì nằm |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!