Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác đều ABC, một đường thẳng song song với BC cắt AB |

Câu hỏi:

Cho tam giác đều ABC, một đường thẳng song song với BC cắt AB, AC ở D và E. Gọi G là trọng tâm của tam giác ADE, I là trung điểm của Cd. Tính số đo các góc của tam giác GIB.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác đều ABC, một đường thẳng song song với BC cắt AB |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!