Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác đều ABC, một đường thẳng song song với BC cắt AB |

Câu hỏi:

Cho tam giác đều ABC, một đường thẳng song song với BC cắt AB, AC ở D và E. Gọi G là trọng tâm của tam giác ADE, I là trung điểm của Cd. Tính số đo các góc của tam giác GIB.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác đều ABC, một đường thẳng song song với BC cắt AB |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!