Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC vuông tại A, tan C= 3/4 và đường cao AH=12cm |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC vuông tại A, tan C=

34

và đường cao AH=12cm

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC vuông tại A, tan C= 3/4 và đường cao AH=12cm |

  1. Tính BH
  2. Tính CH
  3. Tính AB
  4. Tính AC
Xem lời giải

Trả lời:

  1. tanC=cotB=BHAHBH=AH.tanC=9cm
  2. tanC=AHCHCH=AHtanC=16cm
  3. AB2=BC.BH=(9+16).9=144AB=12cm
  4. AC2=BC.CH=(9+16).16=400AC=20cm

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!