Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BD. Biết AD = 3 cm |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BD. Biết AD = 3 cm, DC = 5 cm. tính độ dài AB, BC.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác BD. Biết AD = 3 cm |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!