Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH=4cm |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH=4cm, AB=6cm. Hãy giải tam giác ABC

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH=4cm |

Trả lời:

Ta có

AB2=BH.BCBC=AB2BH=9cmAC=BC2AB2=45AC=35cmtanB=cotC=ACAB=52

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!