Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH=1cm |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH=1cm, AC= 

25cm

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH=1cm |

  1. Tính BC
  2. Tính AB
  3. Tính AH
Xem lời giải

Trả lời:

Gọi độ dài cạnh CH là x với x>0

Khi đó ta có 

AC2=CH.BCx(x+1)=20x=4(nhn)x=5(loa)

Do vậy BC=BH+CH=5cm

AB2=BH.BC=5AB=5cmAH.BC=AB.ACAH=AB.ACBC=2cm

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!