Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH=1cm |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH=1cm, AC= 

25cm

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH=1cm |

  1. Tính BC
  2. Tính AB
  3. Tính AH
Xem lời giải

Trả lời:

Gọi độ dài cạnh CH là x với x>0

Khi đó ta có 

AC2=CH.BCx(x+1)=20x=4(nhn)x=5(loa)

Do vậy BC=BH+CH=5cm

AB2=BH.BC=5AB=5cmAH.BC=AB.ACAH=AB.ACBC=2cm

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!