Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH=1cm |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH=1cm, AH=9cm. Hãy giải tam giác ABC

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH=1cm |

Trả lời:

Ta có

AH2=BH.CHCH=AH2BH=81BC=BH+CH=82cmAC2=BC.CH=81.82AC=982cmAB2=BC.BH=82AB=82cmtanB=cotC=ACAB=9

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!