Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH = 4cm |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH = 4cm, CH = 1cm. Hãy giải tam giác ABC

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết BH = 4cm |

Trả lời:

Ta có

BC=BH+HC=5cmAC2=BC.CH=5AC=5cmAB2=BC.BH=20AB=25cmtanB=cotC=ACAB=2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!