Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 20 cm, AB = 15 cm |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 20 cm, AB = 15 cm.

1. Lấy điểm D trên cạnh BC sao cho AD = AB. Tính độ dài BD.

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 20 cm, AB = 15 cm |

2. Lấy điểm D’ trên cạnh BC sao cho BD’ = 4 cm. Tính độ dài AD’.

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!