Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB=3cm, AC=4cm |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB=3cm, AC=4cm, đường cao AH. Điểm I thuộc cạnh AB sao cho IA=2IB, CI cắt AH tại E. Tính độ dài cạnh CE.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB=3cm, AC=4cm |

Trả lời:

Trong tam giác ABC vuông tại A ta có

BC=AB2+AC2=5cm,CI=CA2+AI2=25cmCH=AC2BC=165cm,BH=AB2BC=95cmAH.BC=AB.ACAH=AB.ACBC=125cm

Kẻ 

IFBCIFAH

 

ΔBFI~ΔBHA

nên 

BIBA=BFBHBF=13.BH=915cm

ΔCHE~ΔCFI

nên 

CECI=CHCFCE=CH.CICF=CH.CIBC.BF=16511cm

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!