Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB=15, AC=20 |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB=15, AC=20, AH là đường cao

  1. Tính BC
  2. Tính BH
  3. Tính CH
  4. Tính AH
Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB=15, AC=20 |

Trả lời:

Trong

ΔABC

 vuông tại A ta có:

  1. BC=AB2+AC2=25
  2. AB2=BC.BHBH=AB2BC=9
  3. AC2=BC.CHCH=AC2BC=16
  4. AC.AB=AH.BCAH=AB.ACBC=12

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!