Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC vuông tại A, ABAH=61313cm,BC=13cm

.

  1. Tính AB
  2. Tính AC
  3. Tính HB
  4. Tính HC
Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB

Trả lời:

Gọi độ dài các cạnh AB, AC (ABy>0

Khi đó ta có hệ 

AH.BC=AB.AC1AH2=1AB2+1AC2x.y=6(1)x2+y2(xy)2(2)

Giải hệ (1) và (2) suy ra 

x=AB=2y=AC=3

Do đó

 

AB2=BC.BHBH=AB2BC=913cmAC2=BC.CHCH=AC2BC=413cm

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!