Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC vuông tại A, ABAH=61313cm,BC=13cm

.

  1. Tính AB
  2. Tính AC
  3. Tính HB
  4. Tính HC
Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB

Trả lời:

Gọi độ dài các cạnh AB, AC (ABy>0

Khi đó ta có hệ 

AH.BC=AB.AC1AH2=1AB2+1AC2x.y=6(1)x2+y2(xy)2(2)

Giải hệ (1) và (2) suy ra 

x=AB=2y=AC=3

Do đó

 

AB2=BC.BHBH=AB2BC=913cmAC2=BC.CHCH=AC2BC=413cm

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!